• 1
 • 2

کیسه ادرار

 • کیسه ادرار صلیبی
  • برند:Sinamax
  • توضیحات: 2000 میلی لیتر، صلیبی، با بسته بندی پلی بگ. کیفیت مطابق با استاندارد ISO8669 و دارای گواهی CE 0123
  کیسه ادرار صلیبی
 • کیسه ادرار فشاری
  • برند:Sinamax
  • توضیحات: 2000 میلی لیتر، فشاری، با بسته بندی پلی بگ. کیفیت مطابق با استاندارد ISO 8669 و دارای گواهی CE 0123
  کیسه ادرار فشاری